13 Haziran 2024
Türkiye devrimci hareketinde “tasfiye süreçleri” hangi dönemlerdi?
Devrimci hareketin tasfiyeciliğe karşı tutumu ne oldu?
MLKP’nin 7. kongresi tasfiyeciliğe karşı mücadelede ne anlama geliyor?
Kongrenin işaret ettiği “yasal devrimcilik” nedir ve nasıl mücadele edilir?
Marksist Teori Dergisi Yazarı İbrahim Çiçek ile konuşuyoruz.

About Author