Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Özgür Haber’de TTB hakkında açılan ve 30 Kasım’da görülecek olan davayı değerlendirecek.

About Author