-İşçilerin eylemlerinde ekonomik talepler neden ön planda?
-Sendikaların sürece müdahaleleri yeterli mi?
-Eylemler hangi hedefle birleştirilmeli ve ilerlemeli?
-Mücadelenin diğer dinamikleri nasıl ilişkilenmeli?
DİSK/Limter-İş Sendikası Genel Başkanı Kanber Saygılı Özgür Yorum’da yanıtlıyor.

About Author