’68 Devrimci Hareketi’nin önderlerinden İbrahim Kaypakkaya katledilmesinin 49. yıldönümünde anıldı.

About Author